Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Kalendár podujatí

Návšteva kurzu zdravej výživy

Miesto konania: Rodinná farma Mašekov mlyn
Termín konania: 18.04.2012 - 16.05.2012

18.04. a 16.05. bude prebiehať kurz zdravej výživy pracovníkov dm-drogerie markt, ktorý je doplnený s informáciami o ekologickom hospodárstve.

Účastníci kurzu v rámci návštevy farmy získajú základné vedomosti o tradičnom a ekologickom dorábaní potravín. Rovnako tiež získajú jasnejšiu predstavu, ako vyzerá ekologické hospodárstvo v praxi.

Kontaktná osoba:

Mgr. Monika Korísteková
Personálny rozvoj/Personalentwicklung
dm drogerie markt, s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava 36
Slovensko/Slowakei
T +421 2 49 300 498
F +421 2 49 204 222
monika.hodasova@dm-drogeriemarkt.sk
www.dm-drogeriemarkt.sk

Adresa:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.:037 - 783 35 98
e-mail: michal.demes@centrum.sk