Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Kalendár podujatí

Exkurzia - Biotechnika krajinnej zelene - vetrolamy

Miesto konania: Požitavské múzeum mlynárstva Mašekov mlyn
Termín konania: 14.11.2011

Biotechnika krajinnej zelene - vetrolamy. 

Čas: 8:30 - 10:15.

Exkurzia študentov SPU Nitra do novozaloženého vetrolamu z energetických vŕb.

Prehliadka systému vodných jarkov (biokoridorov) a závlah na princípe využitia prirodzeného sklonu terénu a zámer využitia drevného popola na podporu rastu vysadených drevín.

Jedným z výstupov exkurzie je zahájená spolupráca na inventarizáciu zelene a diplomová práca zameraná na vetrolam a jedlý les.

Kontakt: Ladislav Bakay: lazlo.bakay@gmail.com

Adresa:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Mašekov mlyn, 95201 Vráble
tel.:0915 764 816
e-mail: michaldemes@gmail.com