Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Kalendár podujatí

Kurz biotechniky zelene

Miesto konania: Mašekov mlyn (Požitavské múzeum mlynárstva)
Termín konania: 21.05.2011

Ošetrovanie brehových porastov a zakladanie vetrolamu v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra.

Program:

- čistenie brehových porastov

- analýza a monitoring druhov drevín a bylín - povodné a invázne druhy

- stratégia prežívania drevín v mäkkom luhu

- návrh a realizácia vetrolamov

- využitie pôvodných druhov a doplnenie hrušiek a oskorúš

 

Dr. Ladislav Bakay 
Department of green´s biotechnics
Faculty of horticulture and landscape engineering
Slovak Agricultural University
Nitra - Slovakia
e-mail: lazlo.bakay@gmail.com

Adresa:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.:037 - 783 35 98
e-mail: michal.demes@centrum.sk