Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Kalendár podujatí

Návšteva študentov

Miesto konania: Rodinná farma Mašekov mlyn
Termín konania: 05.09.2009

Spolupracujúce školy:

Gymnázium na Hubeného ulici č. 23, Bratislava http://www.ghubba.edu.sk/
Liechtensteinisches Gymnasium Vaduz http://www.lg-vaduz.li/

Aktivity žiakov v rámci projektu "Prelet ponad Európou" sú zamerané na praktické poznávanie prírodných hodnôt, flóry a fauny, najmä vtáctva Požitavia, ako aj praktické činnosti zamerané na zlepšenie biotopových podmienok vybraných druhov vtákov a ďalších skupín živočíchov. Praktické učenie a nadobúdanie nových vedomostí a zručností priamo v teréne je najdôležitejšou časťou tábora. Počas návštevy Mašekovho mlyna spoznajú žiaci ekologické hospodárenie a fungovanie eko-farmy. Odskúšajú si stavbu vtáčích búdok, starostlivosť o zvieratá, ale aj ekologické pestovanie a starostlivosť o zeleninu.

Koordinátor:

Ján Gúgh
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Mlynské nivy 41
821 09 Bratislava 2
http://www.vtaky.sk/index.php?page=woe

Adresa:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.:037 - 783 35 98
e-mail: michal.demes@centrum.sk

Platba poštovou poukážkou:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.:037 - 783 35 98