Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Kalendár podujatí

Človek a Zem - škola zdravia

Miesto konania: Rodinná farma Mašekov mlyn
Termín konania: 25.04.2009

Rodinná farma Mašekov mlyn
a Zuzana Jenisová

 

Vás srdečne pozývajú na interaktívny seminár

 

Človek a Zem - škola zdravia

 

 

Program         

9.45                 Zraz a krátke zoznámenie

 

10.00               Obhliadka farmy a jej okolia

 

11.00               Človek a Zem – priateľstvo pre život

                        úvodná prednáška a diskusia,

Mgr. Zuzana Jenisová

 

12.00               Pozemské telo ako dar – podmienky zdravia

prednáška a diskusia,

                        RNDr. Renáta Nováková, CSc.

 

13.00               Obedná prestávka

 

14.00               Energia a matéria - cesty energie v tele

                        Mgr. Martina Mikulová

praktické cvičenie – reflexná terapia nôh, bankovanie, moxovanie

                        (poznámka: potrebný malý uterák na nohy)

 

16.00               Štyri živly – v nás i okolo nás

                        Mgr. Zuzana Jenisová

                        Námety a diskusia

 

17.00               Záver

 

Prihlášky zasielajte na adresu: zjuzana@gmail.com 
Bližšie informácie: tel.: 0904 – 98 33 01, 02/ 4524 1666 
Počet účastníkov: maximálne 15 osôb 
Poplatok 24 EUR (lektorský honorár, režijné náklady, obed a občerstvenie)
Platba poštovou poukážkou na adresu: Mgr. Zuzana Jenisová, Vlčie hrdlo 63, 821 07 Bratislava. Po dohode aj na mieste konania seminára.
                                   

 
 
Pár slov o nás
 
Zuzana Jenisová
Vyštudovala som molekulárnu biológiu a genetiku, ale napriek tomu sa riadim pôvodným názvom predmetu biológia – prírodospyt. Klásť otázky, hľadať odpovede, skúšať a skúmať. Príroda odpovedá svojou rečou, ktorej sa musíme naučiť rozumieť. Ale... ako nás učili rozprávky, nesmie nám chýbať pokora a skromnosť. Inak zostaneme slepí a hluchí ... a preto nemohúci.
Viac ako 10 rokov sa venujem podpore zdravia a zdravotnej výchove. Predovšetkým sa zaujímam o možnosti svojpomoci a získania dostatočného rozhľadu a sebavedomia pre zodpovedné rozhodovanie v otázkach zdravia.
Zaujímajú ma zdravotné aspekty výživy a pohybu, ako aj využitie bylín a iných prírodných produktov v prevencii a terapii ochorení. Hľadám vhodné metódy svojpomoci a dostupné liečivé zdroje, aby sme naspäť získali to, čo sme takmer stratili – zdravie a vnútornú slobodu.
 
Slovami klasika:
 
            Kto nič nevie, nič nemiluje.
            Kto nič nedokáže, nič nechápe.
            Kto nič nechápe, je bezcenný.
            Ale ten, kto chápe, ten aj miluje, všíma si, vidí...
            Čím hlbšie poznanie, tým väčšia láska...
Ktokoľvek si predstavuje, že všetky plody dozrievajú súčasne s jahodami,
nevie nič o hrozne. ( Paracelsus )
 
                                                                                                                                   
Renáta Nováková

Vyštudovala som biochémiu a molekulárnu biológiu. Viac ako 15 rokov pracujem vo vede a výskume. Čoraz viac si uvedomujem zodpovednosť za výsledky vedeckej práce, hlavne za ich správnu interpretáciu, vrátane ich dopadov na zdravie ďalšej generácie.

Dúfam, že veda budúcnosti bude iná, lepšia a mnohí vedci pochopia, že vedecké skúmanie je iba bližšie poznávanie zákonitostí, ktoré sa denne dejú v prírode okolo nás.

Takmer rovnako dlhý čas ako sa zaoberám vedou sa venujem aj naturálnej medicíne. Práve dôkladnejšie skúmanie liečebných postupov a prípravkov ma doviedlo k názoru, že obe oblasti sú schopné prepojenia, za predpokladu, že človek rešpektuje dokonalosť prírody.

Na mnohé ochorenia sa nemusíme pozerať ako na hrozbu baktérií alebo vírusov. Sú na zemi miliardy rokov a máme sa čo od nich učiť, minimálne symbióze. Vnútorný svet nášho tela  je bohato obývaný rôznymi mikroskopickými pomocníkmi a našou úlohou je udržať tento vnútorný poriadok, ktorý nám zabezpečuje normálny chod organizmu. Potrebnú harmóniu nie je možné dosiahnuť iba chodením za lekármi alebo liečiteľmi, užívaním liekov alebo rôznych preparátov, ale predovšetkým zodpovedným prístupom k sebe a svojmu okoliu.

 
Martina Mikulová
Mám zdravotnícke vzdelanie a pracujem ako masérka. Pozitívny účinok masáže na ľudské zdravie  je nespochybniteľný a známy už niekoľko tisíc rokov.
Otázka zdravia je v dnešnej dobe pre mňa veľmi naliehavá aj z pohľadu matky. Z praxe vidím, že takmer každý človek rieši nejaký vážnejší zdravotný problém a nie všetkým pomáha klasická medicína, napr. štatistiky hovoria o alergiách u každého druhého dieťaťa. Dospela som k názoru, že je to kvôli nedostatku podstatných a pre život kľúčových informácií o harmonickom fungovaní medzi ľuďmi navzájom, a tiež medzi ľuďmi a prostredím, v ktorom žijú.
Ako vo všetkých oblastiach, tak aj v oblasti starostlivosti o zdravie človeka platí, že keď otvoríme jedny dvere, objavíme desať ďalších. To nás však nemá odradiť, ale práve naopak motivovať hľadať ďalej. Každému človeku sa pri naozajstnom snažení dostáva kľúč k pochopeniu všetkého, čo má hľadajúci človek pochopiť o sebe samom a tejto nádhernej Zemi.
 

Adresa:
Mgr. Zuzana Jenisová - Škola zdravia
Vlčie hrdlo 63, 821 07 Bratislava
tel.:0904 – 98 33 01
e-mail: zjuzana@gmail.com

Platba poštovou poukážkou:
Mgr. Zuzana Jenisová - Škola zdravia
Vlčie hrdlo 63, 821 07 Bratislava
tel.:0904 – 98 33 01