Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Kalendár podujatí

Deň vŕby a košíkársky kurz

Miesto konania: Rodinná farma Mašekov mlyn
Termín konania: 07.03.2009

Praktické ukážky a výmena viacročných skúseností v oblasti využitia vŕby na rodinnej farme Mašekov mlyn.

Dátum a čas: V sobotu 7. marca. 2009, Začiatok o 9.00 hod ukončenie 16.00 hod

Lektorské zabezpečenie:

Dušan Bafrnec, Vráble: Košikársky kurz - 4. ročník. Zaregistrovani účastníci: Peter Juriga - hosť:-) Peter Druhaj, Katarina Mečiarová, Mariana Maholányiová, Ivana Maholányiová, Zuzana Jenisová, Nováková Renáta, Jenisová Daniela. Prihlasovanie ukončené.

Ak ste sa nestihli prihlásit a máte záujem o košikársky kurz, môžete sa prihlásiť aj cez tento odkaz.

Diana Tóthová, Vráble: Land Art - živé stavby a využitie vŕboveho prútia v ekologickom staviteľstve. Zaregistrovaní účastníci: Marek Rakovský, Matej Petruf, Miloš Kaščák, Hedviga Gulová, Alžbeta Gulová, Mária Joklová, V. Tužinský, Peter Trubini s manželkou; Prihlasovanie ukončené.

Viac o LanArte sa dozviete na priloženej ppt prezentácii: Otvoriť priložený súbor

Monika Tóthová, SPU Nitra: Pestovanie vŕb a ich environmentálny prinos. Teória a prax z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja. Cieľom prezentácie je oboznámenie záujemcov s výsledkami testovania vhodnosti pestovania energetickych kultivarov vŕb v agroklimatických podmienkach požitavia.

Účastnícky poplatok: 20 EUR (režijné náklady, materiál a občerstvenie) alebo individuálne - dohodou, cez LETS. Prihlasiť sa možno až do naplnenia počtu. Možnosť nákupu košikárskeho prútia a rezkov na výsadbu.

Praktické rady pre účastníkov: Vhodné teplé oblečenie, vlastné nožnice a nôž.

Celková účasť: Predpoklad 15 - 20 ľudí (Kurzy limitované  počtom 8 ľudí)

Doporučené informácie na preštudovanie:

- O Vŕbe pri Žitave a začiatkoch kurzov na Mašekovom mlyne

- KOŠIKÁRSTVO - premeny vŕbového prútia - Peter Juriga

- http://www.pleteniproradost.estranky.cz

- Pestovanie vŕby na energetické účely

- Na začiatku bola vŕba - Rudolf Pado

- Obnova a údržba brehových porastov v obciach

- Hlavová vŕba - Symbol kultúrnej krajiny

- Stavby z vŕby - Inšpirácia zo zahraničia

- Viac info o LETS

Na stránke http://afnet.uniag.sk/~ptoth v položke - Spolupráca s praxou - krátke obrazové impresie Petra Totha.

Adresa:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.:037 - 783 35 98
e-mail: michal.demes@centrum.sk

Platba poštovou poukážkou:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.:037 - 783 35 98