Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Kalendár podujatí

„Človek a príroda –
ako si dorobiť chlieb
náš každodenný“

Miesto konania: Rodinná farma Mašekov mlyn
Termín konania: 14.10.2006

Rodinná farma Mašekov mlyn
a
Marián Fillo

(seminarista pražského Prosemínára kňazského vzdelávania
Spoločenstva kresťanov – hnutia za náboženskú obrodu)
 
srdečne pozývajú Vás i Vašich blízkych na celodenné podujatie

 

„Človek a príroda –
– ako si dorobiť chlieb náš každodenný“

 

Kde?

na rodinnej bio-eko-farme „Mašekov mlyn“ (viď http://ffmm.sk)
Farma sa nachádza severne od mestečka Vráble, takmer bezprostredne za jeho severným okrajom. Je vzdialená
do 30 km z Nitry (busom), Levíc (busom), Šurian (vlakom – s prestupom v Úľanoch nad Žitavou)
i Zlatých Moraviec (busom); cca 40 km z Nových Zámkov (vlakom – s prestupom v Úľanoch nad Žitavou);
do 90 km z Trnavy (vlakom do Nitry resp. Leopoldova, zvyšok busom);
cca 110 km zo Zvolena (vlakom do Levíc, zvyšok busom); cca 115 km z Bratislavy (busom);
do 125 km z Trenčína (busom); cca 130 km z Banskej Bystrice (vlakom do Levíc, zvyšok busom);
do 200 km zo Žiliny (vlakom do Leopoldova, ďalej busom); do 265 km z Rožňavy (busom);
cca 335 km z Košíc (busom); cca 370 km z Prešova (busom).
 
Čo konkrétne?

09:00 
otvorenie farmy pre príchodzích, registrácia účastníkov, obhliadka farmy a jej okolia
10:30 
krátke predstavenie sa účastníkov i organizátorov navzájom
11:00 
ľahká práca podľa počasia a potrieb farmy
13:00 
obed
14:00  
Mariánom Fillom moderovaná beseda (resp. interaktívna prednáška s diskusiou) na tému
„Človek a príroda – lesk a bieda koruny tvorstva“
15:30 
neformálne rozhovory nielen k vyššie uvedenej téme, prípadne i dobrovoľná pomoc pri popoludňajšom kŕmení zvierat či iných prácach na farme
17:00 
čaj o piatej, po ňom záver podujatia, resp. ubytovanie sa pre tých, čo budú chcieť na farme prenocovať a prípadne ostať na nedeľu
 
Čo za to?

Celý deň: 200,– Sk na dospelú osobu (zahŕňa cestovné lektora, obed a režijné náklady farmy).
Nocľah pi => so / so => ne: á 120,– Sk (vlastný spacák je nevynutný!) – pod strechou v teple.
Po vzájomnej dohode možnosť odpracovať si nocľažné 3 hodinami práce na farme!
 
 Kde sa dozviem viac?

O rodinnej farme Mašekov mlyn a o tomto podujatí: http://ffmm.sk alebo michal.demes@ffmm.sk.
O Spoločenstve kresťanov – hnutí za náboženskú obrodu: http://spolocenstvo-krestanov.sk alebo manof@seznam.cz, prípadne tel.: +420 728 896 345 (od 12.X.2006: 0904 / 827 031).

Adresa:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Mašekov mlyn, 95201 Vráble
tel.:0915 764 816
e-mail: michaldemes@gmail.com