Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Kalendár podujatí

Pestovanie zeleniny v zmiešaných kultúrach

Školitdeľ:
Miesto konania: Rodinná farma Mašekov mlyn
Termín konania: 19.03.2005

Kurzy sa pre nepriazeň počasia prekladajú. 
Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.
Vo veci náhradných termínov či kozultaciám k daným témam prosíme kontaktovať lektora kurzu pána Šlinského na agrokruh@centrum.sk

PROGRAM:
08:00 - 00:09 - príchod a registrácia účastníkov
09:00 - 09:15 - otvorenie
09:15 - 09:30 - zásady a účel pestovania zeleniny v zmiešaných kultúrach
09:30 - 10:00 - kobercové mulčovanie
10:00 - 12:00 - pestovanie zeleniny podľa metódy G. Franckovej
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - praktické aplikovanie zásad pestovania zeleniny v ZK podľa individuálnych požiadaviek učastníkov
15:00 - 16:00 - diskusia spojená s prehliadkou farmy
Počet účastníkov: 15 - 25 osôb
Účastnícky poplatok: 500,- Sk / osoba (vrátane občerstvenia a učebných pomôcok)
Možnosť objednania bezmäsitého obeda: 90,- Sk Uzávierka prihlášok do 6. 3. 2005 !

Adresa:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Mašekov Mlyn, časť Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.: 037 / 783 35 98
fax: mob. 0915 977 837
e-mail: shr.demesova@centrum.sk

Bankové spojenie:
DEXIA Banka Slovensko a. s., pobočka Vráble
Číslo účtu: 221 5834001 / 5600
Účel platby: Kurz-3

Platba poštovou poukážkou:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Mašekov Mlyn, časť Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.: 037 / 783 35 98