Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Kalendár podujatí

Univerzita tretieho veku

Miesto konania: Rodinná farma Mašekov mlyn
Termín konania: 10.08.2012 - 01.10.2013

Na stránke Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre nájdete informácie ohľadne vzdelávacích programov pre záujemcov o rodinné a ekologické gazdovanie, ktoré bude SPU v Nitre v spolupráci s Rodinnou farmou Mašekov mlyn realizovať v roku 2012/2013. Prihlášku na vzdelávaci program na farme podalo 16 záujemcov. Vzdelávanie bude prebiehať vo forme jednoročného "sobotného" modelu  kurzu - 1 stretnutie na SPU a 5 stretnuti na farme. Prvé stretnutie na SPU bude dňa 8.12. od 9,00 h.

Obsah jednotlivých vzdelávacích programov je zverejnený tu

Vedúca kurzu: Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD.

 

Vážení účastníci vzdelávania, Univerzita tretieho veku SPU v Nitre v spolupráci s rodinnou biofarmou Mašekov mlyn začala vzdelávací program "Rodinné ekologické gazdovanie". Radi by sme Vás informovali o prvom stretnuti na farme, ktoré sa konalo 10. novembra 2012.

Cieľom prvého stretnutia v rámci vzdelávacieho programu rodinného ekologického gazdovania bolo:

- zoznámenie sa s prostredním biofarmy Mašekov mlyn, ktorá sa stane pre Vás dočasnou "učebňou" pod otvoreným nebom s praktickými lekciami (M. Demeš)
- na základe zdieľania vzájomných predstáv, záujmu o teóriu, záujem o prax upresníme program pre ďalšie stretnutia
- praktické lekcie a prezentácie časti farmy s dôrazom na: Zazimovanie rastlín a stromov technikou mulčovania (M. Demeš)
- prednáška: Pestovanie húb a hríbov (D. Hnilica)

Začiatok stretnutia: 9:00
Záver stretnutia: 14:00

Stretnutia sa zúčastnili: Eva Krištofová, Pavol Kuba, Dušan Hnilica, Ľudovit Farkaš, Marta Košecká, Vilma Babicová, Pavol Baco, Ivan Fúska, Zuzana Badinková, Elena Oremusová.

Na záveroch a odporúčaniach stretnutia pracujeme.

   

Zuzana Badinková
Biofarma Mašekov Mlyn
0944 124 304,
zuzanabadinkova@gmail.com
www.ffmm.sk

Adresa:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.:037 - 783 35 98
e-mail: michal.demes@centrum.sk