Projekty & aktivity

Login

Password

TOPlistPočet prístupov

Kalendár podujatí

Predpestovanie priesad

Školitdeľ:
Miesto konania: Rodinná farma Mašekov mlyn
Termín konania: 05.03.2005

PROGRAM: 08:00 - 00:09 - príchod a registrácia účastníkov 09:00 - 09:15 - otvorenie 09:15 - 09:30 - účel predpestovania priesad 09:30 - 10:00 - efektívny spôsob predpestovania priesad 10:00 - 12:00 - praktický tréning s individuálnym výkladom pre samozásobenie 12:00 - 13:00 - obed 13:00 - 15:00 - praktický tréning s individuálnym výkladom pre komerčné účely 15:00 - 16:00 - diskusia spojená s prehliadkou farmy Možnosť zakúpenia špecialných zakoreňovačov, semien a zeminy k okamžitému použitiu. Počet účastníkov: 15 - 25 osôb Účastnícky poplatok: 500,- Sk / osoba (vrátane občerstvenia a učebných pomôcok) Možnosť objednania bezmäsitého obeda: 90,- Sk Uzávierka prihlášok do 20. 2. 2005 !

Adresa:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Mašekov Mlyn, časť Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.: 037 / 783 35 98
fax: mob. 0915 977 837
e-mail: shr.demesova@centrum.sk

Bankové spojenie:
DEXIA Banka Slovensko a. s., pobočka Vráble
Číslo účtu: 221 5834001 / 5600
Účel platby: Kurz-1

Platba poštovou poukážkou:
Rodinná farma Mašekov mlyn
Mašekov Mlyn, časť Horný Ohaj, 95201 Vráble
tel.: 037 / 783 35 98